Företagarna i Kungsgården

Företagarna i Kungsgården

Företagarna i Kungsgården

Vi är en förening som består av företag i Kungsgården med omnejd.

Föreningens ändamål
Föreningen är en oberoende, ideell näringspolitisk organisation med ändamål att främja enskild företagsamhet. Föreningen är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden.

Föreningen har till ändamål att;

  • skapa gemensamma arrangemang/evenemang för att tillsammans stärka orten Kungsgården
  • genom förening/nätverk skapa sammanhållning mellan ortens företag
  • sätta Kungsgården på kartan
  • nyttja respektive företags styrkor

 

Välkommen att kontakta oss.

E-post: foretagkungsgarden@gmail.com